Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2014

rubiklife
  Kto mieszkał z kotem, ten zna sytuację, kto kota nie zna - może nie uwierzy, ale na ogół kot zawsze ma rację i jeśli bije, to ci się należy.
— Franciszek Klimek "Mruczę, więc jestem"
Reposted fromIriss Iriss
rubiklife
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaIriss Iriss
rubiklife
3983 2986
Reposted fromfungi fungi viaIriss Iriss
rubiklife
  Starsi ludzie mają tyle ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Posłuchaj.
— Iriss
Reposted fromIriss Iriss
rubiklife
Reposted fromsellerie sellerie viaIriss Iriss
rubiklife
7302 4e18
Reposted fromthelittleprince thelittleprince viaIriss Iriss
rubiklife
3565 18c9
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viaIriss Iriss
rubiklife
Znam więcej książek niż ludzi i jest mi z tym dobrze.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss
rubiklife
5792 8a4c
Reposted fromIriss Iriss
rubiklife
3099 e6fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
rubiklife
  Czytanie jest dla niej czymś intymnym, czymś, co dzieje się między nią, a słowami w książce.
— Christina Baker-Kline - Sieroce pociągi
Reposted fromIriss Iriss
2575 784d 500
Reposted fromtwice twice viaIriss Iriss
rubiklife
  Życie bywa gówniane, że się tak wyrażę.
— Christina Baker-Kline - Sieroce pociągi
Reposted fromIriss Iriss
rubiklife
1612 68c9
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaIriss Iriss

September 16 2014

rubiklife
7388 2419
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
rubiklife
2385 f0f2
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
rubiklife
2411 7c48
Reposted fromprzemeksic przemeksic viaAinsworthCass AinsworthCass
rubiklife
Każda kobieta wierzy, że 2+2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę.
— znalezione..
Reposted frompensieve pensieve viaAinsworthCass AinsworthCass
rubiklife
2036 4d5c
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
rubiklife
7239 1d68
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl